Будь ласка, заповніть анкету клієнта. Це займає 8 хвилин.
Підготуйте дані паспорту і коду
Натискаючи кнопку "Розпочати", Ви підтверджуєте достовірність наданої в даній Анкеті інформації та надаєте згоду на включення персональних даних, наданих у процесі заповнення Анкети, до бази даних клієнтів ТОВ "БІЗПОЗИКА" (код ЄДРПОУ 41084239), а також на їх обробку та використання з метою перевірки і використання у рекламних цілях. Засвідчуєте, що ознайомлені зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». При цьому розумієте, що ТОВ "БІЗПОЗИКА" не несе юридичної відповідальності за розголошення Ваших персональних даних, якщо дане розголошення сталося не з вини ТОВ "БІЗПОЗИКА", і розумієте, що такий спосіб передачі даних шляхом заповнення Анкети, не дає повний захист Ваших персональних даних від розголошення третім особам. Даєте згоду на звернення ТОВ "БІЗПОЗИКА" до третіх осіб, зазначених Вами у даній Анкеті, з метою перевірки достовірності інформації, наданої для отримання Кредиту.
Розпочати
 
Як Ваше ім'я? *

 
{{answer_50497219}}, дуже приємно. Як Ваше прізвище? *

 
і по-батькові *

 
Дата народження *

 
Стать *


 
Ідентифікаційний код *

 
Серія паспорта *

або посвідки на проживання
 
Номер паспорта *

або посвідки на проживання
 
Ваш мобільний *

 
Фактичне місце проживання

населений пункт, вулиця, будинок, квартира
 
Ваш бізнес знаходиться у Києві або Київській області? *